Начална дата и час: 01.10.2023 00:00
Крайна дата и час: 30.06.2024 00:00