Начална дата и час: 15.11.2023 00:00
Крайна дата и час: 31.12.2023 00:00
Вид събитие: Дистанционно обучение за самоподготовка
Тематична област: Начално обучение на съдебни служители
Целева аудитория: съдебни служители от съдилищата, назначени след 1 януари 2023 г.
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук