7. Работа с ресурси в курс

7.3. Работа с тестове

В електронните обучения на НИП могат да бъдат включени два вида тестове:

  • Тестове за самоподготовка, чието предназначение е участникът сам да проследи степента на усвояване на материала;
  • Заключителни (финални) тестове, преминаването на които е част от необходимите условия за успешно завършване.

Повече информация за начина на работа с конкретния вид тест се получава в хода на самото обучение. 

Работа с тест за самооценка

  • Проверка на отговора и информация за правилното решение

Обратна връзка при тест за самооценка

  • Приключване на работа с теста

1. Следващ въпрос

2.Предаване на тест