7. Работа с ресурси в курс

7.1. Работа с Електронна книга

  • Отпечатване на съдържанието на книгата

При работа с електронна книга в лява лента на работния екран има разположен блок "Настройки", от който може да изберете разпечатване на книга 

Принтиране съдържанието на книга

  • Запазване на съдържанието на книга на компютър

Електронната книга софтуерно не е предвидена да се запазва на компютър. При желание могат да се използват настройките на Интернет браузъра за запаметяване на страница.

запазване на страница

Екипът разработчик на учебното съдържание на електронни курсове ще се стреми да предоставя учебните материали освен като електронна книга, но и във формат удобен за запомняне на компютър (.pdf)