7. Работа с ресурси в курс

7.4. Работа във Виртуална класна стая

По взаимно съгласие може да бъде организирана конферентна връзка между преподавател и участници в курс, наречена Виртуална класна стая.

Виртуалната класна стая дава възможност на всички участници в обучението да се срещнат в реално време с преподавателите в курса и помежду си.

Може да се използва за:

  • запознаване между участниците в курса;
  • представяне на лекция/презентация от преподавател;
  • провеждане на дискусии по проблемни казуси;
  • други.

Достъпът до Виртуалната класна стая се осъществява от електронния курс, в който участникът е записан, чрез избиране (кликване) върху предварително подготвения за целта ресурс:

BBB icon

Технически препоръки за участие:

  • Възможност за присъствие в уговореното време на срещата;
  • Инсталиран Adobe Reader – без него участникът не  може да се присъедини към стаята
  • Интернет браузър Mozilla FireFox, Google Chrome или Opera
  • Слушалки/ компютърни тонколони свързани към компютъра, който ще се използва по време на срещата - препоръчително е да се използва USB вход за слушалки и микрофон. Увеличава се много кратно качеството на аудио моста
  • Микрофон (опционално) - препоръчително е да се използва USB вход за слушалки и микрофон. Увеличава се много кратно качеството на аудио моста

При нужда от техническа или друга помощ, можете да се свържете с:

Експерт ДО - Янислава Андреева, тел: 02/9359 162

Администратор ДО - Вела Кесова, тел: 02/9359 001