2. Използване на ресурсите на Портала

  • Терминологични уточнения

Портал и система

Порталът за електронно обучение на НИП е съвкупност от интернет  страници. Създаването и поддържането им се извършва с помощта на специализиран софтуер за електронни обучения (електронни обучения, е-обучения). За нуждите на е-обученията, провеждани от НИП, понятията „Портал за електронно обучение” и „Система за електронно обучение” са синонимни.

Екип „Електронно обучение” на НИП

Екипът, провеждащ електронни обучения на НИП се състои от преподавател (действащ магистрат или професионалист с друг профил, в зависимост от спецификата на обучението) и служители на НИП.

Преподавателят (преподавателите) отговарят за избора на методиката на провеждане на конкретното обучение, за разработването на учебните материали и модерирането на форумите и виртуалните срещи.

  • Роли на посетителите в Портала

Порталът за електронно обучение на НИП е достъпен за гости и за регистрирани потребители.

Гостът е потребител, който няма регистрация в Портала за електронно обучение или не се е идентифицирал с данните от своята регистрация (потребителско име и парола). В качеството си на гост потребителят може да преглежда само общодостъпната част на Портала.

Регистриран потребител е потребител, който има направена регистрация в Портала, с която се е идентифицирал, т.е. използвал е своето потребителско име и парола, за да влезе в Портала. Регистрираният потребител има значително по-широк кръг от възможности за действие в Портала в сравнение с госта.