2. Използване на ресурсите на Портала

2.2. Възможности на регистрираните потребители в Портала

Регистрираният и идентифицирал се с профила си потребител разполага със собствен, уникален профил, който му осигурява лично пространство и възможност за пълно персонализиране и организиране на собствената страница.

  • Моята страница

След влизане в Портала всеки потребител има възможност да направи избор за начална страница  на профила си според собствените си предпочитания. От блок "Навигация", който е видим на всяка страница от Портала, потребителят може да избере "Начална страница" на Портала или "Моята страница" и да зададе коя да се отваря след вход в системата.

Моята страница е личната страница на всеки потребител, която може да бъде персонализирана  и да бъде незаменим помощник по време на обученията.

  • Преглед на моите курсове

При влизане в Портала с валидно потребителско име и парола в централната част на екрана се зарежда информация за графика на дейностите, които потребителят трябва да извърши като част от обученията, в които е включен (бутон "График") или  за всички обучения, в които потребителят е включен (бутон "Курсове"). 

Регистрираните потребители могат да търсят по ключови думи сред своите курсове и да извършват сортиране по дати или по курсове. 

  •  Блок "Моите курсове"

В блок „Моите курсове” се появява автоматично създаден  списък на обученията на потребителя. Оттук  е възможен и преход към списъка с всички, предлагани от НИП обучения в Портала за електронно обучение. 

  • Съобщения

В горната част на всяка страница до надписа с потребителското име са разположени три функции:

- съобщения - могат да се преглеждат и създават съобщения;

- уведомления - показват се автоматичните уведомлания до потребителя, създадени от системата по повод на очаквани от него действия

- редакция - потребителят може да редактира изгледът на всяка страница така, както му е удобно. 

NB! Използването на функцията за съобщения е най-удобният начин за връзка с координатор на дадено обучение.