6. Участие в курс

Участие в предлаганите от НИП обучения, в които се използва електронно обучение като метод, могат да вземат само потребители, които имат профил в Портала за ЕО. Условие за включване в конкретното обучение е подаването на заявка за участие. 

В случай, че обучението е в дистанционна форма са подава заявка за участие в електронно дистанционно обучение

Необходимо е заявката за участие да бъде подадена в рамките на посочения в информацията на курса срок за записване. В съобразен с обявената крайна дата на заявяването за обучението, координаторът присъединява потребителя към участниците в съответното обучение. От този момент за присъединения потребител са достъпни предварителните ресурси – списък с всички участници, обща информация за обучението, форум за предварителни въпроси към преподавателя. Учебните материали са достъпни от началната дата на обучението. Работата с тях зависи от избраните от преподавателя методика и темпо. Ролята на координатора на обучението е да подпомага всеки участник, който среща проблеми при работа с материалите и ресурсите на обучението.