Contacts

Ако имате нужда от съдействие:

  1. Oбсъдeте проблема с координатора на съответното обучение.
  2. Обърнете се към администраторите на сайта:
ИТ специалисти:
Спас Манов - s.manov@nij.bg, 02 9359 171 или
Калин Янерлиев - k.yanerliev@nij.bg, 02 9359 187
Last modified: Monday, 4 July 2022, 9:40 AM