Календар

| Monday, 20 November 2017 |
Глобално събитие

Край "Неравноправни клаузи в потребителските договори - актуални въпроси в практиката на ВКС и СЕС"

00:00

Глобално събитие

Начало на "Новата наредба (Наредба № 1 / 2017 г.) за установяване употребата на алкохол и наркотици от водачи на МПС: основни положения и особености"

00:00

Формат на провеждане: онлайн форум