Каталог на предлаганите от Националния институт на правосъдието електронни обучения, подредени по азбучен ред


Кратко име на събитието: Възобновяване на наказателни дела
Начална дата и час: 05.10.2020 00:00
Крайна дата и час: 07.10.2020 00:00
Учебна/Правна област: Наказателно право и процес

Кратко име на събитието: Дом. насилие при усложнения, 2020
Начална дата и час: 03.11.2020 00:00
Крайна дата и час: 15.12.2020 00:00
Учебна/Правна област: Наказателно право и процес | Интердисциплинарни теми


Кратко име на събитието: Домашно насилие
Начална дата и час: 19.10.2020 00:00
Крайна дата и час: 18.11.2020 00:00
Тематична област: Домашно насилие


Кратко име на събитието: Езикова култура
Начална дата и час: 13.10.2020 00:00
Крайна дата и час: 10.11.2020 00:00
Тематична област: Граматика


Кратко име на събитието: Събиране, обработка и съхраняване на данни от ЕУ
Начална дата и час: 13.10.2020 00:00
Крайна дата и час: 06.11.2020 00:00
Учебна/Правна област: Интердисциплинарни теми


Кратко име на събитието: УПО
Начална дата и час: 27.10.2020 00:00
Крайна дата и час: 16.11.2020 23:55

Целева група: съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници
Тематична област: Наказателно право; Наказателен процес

Обща информация:


Кратко име на събитието: ДО Въвеждащо съдебни служители
Начална дата и час: 23.09.2020 00:00
Крайна дата и час: 21.10.2020 00:00


Кратко име на събитието: НОСЗ, 11-17.09.2020 г.
Начална дата и час: 11.09.2020 08:00
Крайна дата и час: 17.09.2020 23:55

Обучението е предназначено за служителите на НИП и цели най-общото им запознаване с методите и начините на работа в дистанционно обучение. 

Курсът съдържа материали от обучението на обучители, проведено от НИП през 2018 г. 

След запознаване с материалите можете да поискате достъп до тестов курс като се обърнете към Янислава или Вела.

Курсът е онлайн формат и е предназначен за  самообучение и самоподготовка за нива В1-В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

При ползването на курса няма участие на преподавател.

Съдържанието обхваща 15 тематични области от правото, включително правото на ЕС. Учебното съдържание е с продължителност от 50 астрономически часа, като 50% от съдържанието представлява изпълнение на интерактивни задачи. След всяка тема на обучение се прилага въпросник за тестване на нивото на самоподготовка. 

Материалите, включени в курса, са предназначен за всички представители на целевата група, които искат да поддържат и/или да опресняват знанията си по юридически английски език. 

Записване за обучението става чрез бутона "Запиши" по-долу. Необходимо е да разполагате с профил в Портала за ЕО на НИП.