Начална дата и час: 12.12.2022 00:00
Крайна дата и час: 17.03.2023 17:30
Вид събитие: Смесено обучение
Тематична област: Административно право и процес
Целева аудитория: административни съдии
Място на провеждане / институция: НИП

Заявяване на участие: Тук