Начална дата и час: 02.10.2023 00:00
Крайна дата и час: 01.07.2024 00:00
Тематична област: Наказателен процес