Начална дата и час: 01.10.2023 09:00
Крайна дата и час: 30.06.2024 00:00
Целева аудитория: кандидати за младши следователи