7. Работа с ресурси в курс

В отделни подглави ще се дадат упътвания за работа с различни ресурси използвани в курсове