10. Често задавани въпроси при работа с Портала

Защо да попълвам регистрационна форма в Портала

Попълването на регистрационна форма в Портала е единственият начин да заявите своя интерес към предлаганите от НИП дистанционни обучения. Потребителят извършва стандартните стъпки по активиране на профил (системата автоматично го води през тях). В резултат той  разполага с регистриран и действащ профил, който  дава възможност:

  • Да подава заявки за участие в дистанционните обучения;
  • Да преглежда списъка на обученията, в които е включен като участник;
  • Да достига до предварително предоставените ресурси на записаните обучения (информация и форум за предварителни въпроси);
  • Да използва функциите „Съобщения” и „Предстоящи събития”.

Към кого да се обърна при проблем или въпрос, свързан с активирането на профила след попълване на регистрационна форма за Портала

При проблем или въпрос по повод попълване на регистрационната форма или на активирането на профила след попълване на регистрационната форма можете да се обърнете към експерт „Дистанционно обучение” на ел. поща: e-learning@nij.bg

Как да се запиша за участие в дистанционно обучение

За участие в конкретно, избрано от Вас дистанционно обучение, е необходимо да имате регистриран и действащ профил в Портала. Записването в дистанционно обучение става чрез изпращане на съобщение – заявка до съответния координатор на обучението (повече информация за координаторите на обучения вижте в „Категориите на курсовете”.

Заявка за участие в дистанционно обучение можете да подадете чрез:

  • Съобщение до организатора със свободен текст през Портала
  • Електронно писмо със свободен текст, адресирано до електронната поща на координатора на съответното обучение

По изключение можете да подадете заявка за участие в дистанционно обучение и чрез:

  • Телефонно обаждане до координатора на обучението

Как да напиша съобщение до организатор на дистанционно обучение или до друг потребител

За да използвате възможността за изпращане на съобщения до координаторите на дистанционни обучения или до други участници трябва да имате регистриран и действащ профил в Портала. Съобщение се изпраща след като заредите своя профил и изберете активния текст „Съобщения” от панела за съобщения. С това действие се отваря прозореца за съобщения. В случай, че използвате функцията за първи път, нямате зареден списък с контакти. За да откриете човека, на когото искате да пишете избирате бутона „Търсене” и в полето „Търсене за личност” записвате малкото име или фамилията с кирилица и начална главна буква (това е стандарт за изписване на имената на потребителите в Портала).

За да получавате съобщенията, адресирани до Вас на посочената в регистрационната форма електронна поща, когато не сте в системата, уверете се, че тази функция е активна чрез бутона „Настройки” в прозореца за съобщения.

Как да проверя в кои обучения съм включен като участник

За да проверите в кои дистанционни обучения участвате е необходимо да заредите своя профил в Портала. В панела „Моите курсове” са изброени всички обучения, в които участвате. В централния панел се зареждат заглавията на избраните от Вас обучения като активни връзки за достъп до ресурсите.

Как да използвам календара за личен организатор на времето

При наличие на регистриран и действащ профил в Портала можете да използвате функцията „Предстоящи събития”, за да създавате свои лични и професионални събития, видими в календара само за Вас. За целта използвате активната връзка „Ново събитие” от рубриката „Предстоящи събития”.

Как получавам удостоверение за завършено дистанционно обучение

Удостоверение за завършено дистанционно обучение получават участници, изпълнили изискванията на чл.15 от Правила за реда и организацията на дистанционните обучения в НИП. В удостоверението се записват посочените в специалните полета на профила на участника имена и длъжност. Удостоверението се получава на служебния пощенски адрес по месторабота.