7. Работа с ресурси в курс

7.2. Работа във форум

Работата във форум (публикуването във форум на мнения по поставените от преподавателя въпроси, казуси и практически задачи) е предпоставка за успешно завършване на съответното обучение.

Форумите са виртуално пространство, достъпно само за участниците, преподавателя (преподавателите) и координаторите на електронни обучения. За да бъде работата във форумите ползотворна, ефективна и приятна е необходимо спазването на някои общи правила на виртуалното общуване, станали популярни като етикет на общуване в мрежата.

Във форумите за дистанционно обучение на НИП не се толерират лични и професионални нападки, прояви на неуважение към участниците, преподавателите и координаторите на обученията, неспазването на добрия тон в комуникацията и нарушаването на авторските права.

Получаване на известия от форум и абонамент

По подразбиране всички участници в дадено обучение са абонирани да получават известия на електронните си пощи при всяка публикация в дискусионното пространство (форум). Регистрираните с профил потребители имат възможността сами да управляват настройките на абонамента си. След влизане в работната среда на всеки форум, в блок "Настройки" са зададени полета "Абониране по избор" и "Отказване от абониране". В случай на отказ от абониране съобщения на електронната поща не се получават, но има вероятност да се пропуснат важни насоки от координатора или преподавателя на обучението.