8. Етикет на общуване в мрежата

Правила на общуване във форумите на дистанционните обучения на НИП

Общи принципи

 • Във виртуалното пространство са валидни правилата на реалния свят, включително познатите етични норми
 • Спазването на въведените правила е въпрос на етично отношение
 • Зад всяко мнение стои човек, който може да бъде засегнат от написаното
 • Задълбочената дискусия е целта на всеки форум, провеждан в рамките на  дистанционно обучение на НИП

В отношенията с другите участници

 • Уважение на мнението на останалите участници
 • Уважение към времето на останалите участници
 • Коректно адресиране на съобщения
 • Споделянето на експертни знания от професионалния опит на всеки участник  е изключително важно
 • Личните нападки са недопустими
 • Търпимост към чуждите грешки. Не е коректно дори критикуването на правописа на останалите участници

 Допълнителни идеи за виртуално общуване:

Първоначалното впечатление, което електронния текст може да остави у другите участници в дискусията е подобно на това, което създава и външният вид. Читателите на публикацията правят изводи за автора на основа на видяното и след това – на прочетеното.

Ето защо е добре:

 • Прецизно структуриране на текста, за да бъде лесен за възприемане
 • Внимателно проверяване на публикациите за правописни и стилистични грешки (в рамките на един час от публикуването всеки участник може да редактира своята публикация. За редакции след този период се търси съдействието на координатора на съответното обучение).
 • Смислено и по същество изразяване. Избягване дългите въведения, където е възможно
 • Главните букви имат своето място в началото на изречения, имена и т. н. Писането с главни букви във форумите се приема за „повишаване на тон”
 • Избягване на излишна емоционалност
 • Всеки отговор на поставен вече въпрос се оформя като отговор на темата
 • Използване на кирилица и придържане към книжовната норма на българския език
 • При поставянето на нов въпрос да се използва „Създаване на нова тема”
 • Избягване на прикачени файлове с прекалено голям обем

(Част от систематизацията на правилата е направена по презентацията на Валерия Ангелова и Георги Маринов, „Нететикет ;)”, Орбител, 2003.