5. "Моето табло"

За всички регистрирани потребители, системата за електронно обучение създава индивидуални профили, от които са възможни навигацията, участието в курсове, комуникацията с другите потребители на Портала и други действия. 

Ако не сте автоматично препратени в "Моето табло" след вход в системата, можете да го достигнете от блока в лявата колона на всяка друга страница:

В централния панел на "Моето табло" има възможност за търсене, преглед и сортиране на графика на дейностите, които са предвидени във Вашите курсове (при активен бутон "График") или в самите курсове (при активен бутон "Курсове"). Наличен е и списък с всички курсове, за които сте записани. 

В "Моето табло" са видими ляво меню за бърз избор на страници, блок "Навигация" и  блок "Календар".

Системата позволява персонализация на страницата, както и на много други настройки. Това става чрез бутонът, който се намира в горната дясна част до името на потребителя.

ВАЖНО! Промените, които правите в "Моята страница" се отразяват само за Вашия профил и не влияят на други потребители или на системата като цяло.