Ако имате нужда от съдействие:

  1. Oбсъдeте проблема с координатора на съответното обучение.
  2. Обърнете се към администраторите на сайта:
Спас Манов - s.manov@nij.bg или
Калин Янерлиев - k.yanerliev@nij.bg, 02 9359 187
Последно модифициране: понеделник, 1 ноември 2021, 14:06