Ако имате нужда от съдействие:

  1. Oбсъдeте проблема с координатора на съответното обучение.
  2. Обърнете се към някой от специалистите ни на ваше разположение:
Янислава Андреева - програмен ръководител, Дирекция “Електронно обучение и информационни ресурси”
y.andreeva@nij.bg, 02 9359 162
Калин Янерлиев - младши експерт, Дирекция “Електронно обучение и информационни ресурси”
k.yanerliev@nij.bg, 02 9359 187
Димитър Митев - програмен координатор, Дирекция “Текущо обучение и международен обмен на магистрати”
d.mitev@nij.bg, 02 9359 163
Последно модифициране: понеделник, 11 декември 2023, 11:48