Периоди за заявяване за ЕО "Експертизи в делбеното производство" и "Права на хората с увреждания в гражданскоправен аспект, съобразно ЕКПЧ, КПХУ и правото на ЕС"

Периоди за заявяване за ЕО "Експертизи в делбеното производство" и "Права на хората с увреждания в гражданскоправен аспект, съобразно ЕКПЧ, КПХУ и правото на ЕС"

by Зина Филчева -
Number of replies: 0

1) "Експертизи в делбеното производство", с период на провеждане 15.03 - 29.03.2021 г. с преподавател съдия Светлана Калинова.

Координатор на обучението - Зина Филчева 

Заявяване за участие - до 05.03.2021 г, 23:55 часа;

2) Уебинар на тема "Правата на хората с увреждания в гражданскоправен аспект, съобразно ЕКПЧ, КПХУ и правото на ЕС", който ще  се проведе на 20.04.2021 г. от 10:00 до 12:00 часа

Координатор на обучението - Зина Филчева

Заявяване за участие - до 22.03.2021 г, 23:55 часа.

 

Заповядайте в новите обучения!