На вниманието на съдиите, съдебните помощници и съдебните служители от гражданските отделения на районните и окръжни съдилища

На вниманието на съдиите, съдебните помощници и съдебните служители от гражданските отделения на районните и окръжни съдилища

от Зина Филчева -
Number of replies: 0

Националният институт на правосъдието планира да проведе електронно дистанционно обучение, в което да се разгледат проблеми, свързани с режима на етажната собственост.

Целта на анкетата е да бъдат идентифицирани най-честите проблеми, които възникват при решаване на спорове, свързани с етажна собственост сред всички представители на професионалната общност от гражданските отделения на съдилищата (съдии, съдебни помощници и съдебни служители).

С цел предоставяне на максимално ефикасно и практически насочено обучение Ви предлагаме да попълните предварителна анкета за идентифициране на най-актуалните проблеми, които срещате в практиката.

Адресът на анкетата е: https://forms.gle/av88KTU91tuSvUkB6.

Отговори се приемат до 31.03.2021 г.