Отворени заявки за електронни дистанционни обучения от поредицата, посветена на различни аспекти на правото на околната среда

Отворени заявки за електронни дистанционни обучения от поредицата, посветена на различни аспекти на правото на околната среда

by Светла Тодорова -
Number of replies: 0

В периода септември-декември 2022 година можете да се включите в следните обучения, които са дистанционни и ще се проведат през Портала за електронно обучение на НИП:

1. "Превоз на отпадъци", с период на провеждане 26.09-17.10.2022 г., предназначено за лица по чл. 249 ЗСВ. Преподавател в обучението е съдия Сибила Симеонова, Върховен административен съд.

Организатор на обучението: Светла Тодорова, програмен координатор - тел. 02 9359 104; е-поща: todorova@nij.bg

Заявките за участие се подават на адрес: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1012

2. "Кръговата икономика и планът на ЕС до 2050 г. за намаляване на отпадъците и удължаване живота на продуктите", с период на провеждане 14.11-05.12.2022 г., предназначено за лица по чл. 249 ЗСВ. Преподавател в обучението е съдия Сибила Симеонова, Върховен административен съд.

Организатор на обучението: Светла Тодорова, програмен координатор - тел. 02 9359 104; е-поща: todorova@nij.bg

Заявките за участие се подават на адрес: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1013

За да заявите участието си в обученията, трябва да имате регистрация в новата система за управление на обучителния процес на НИП на адрес https://isupo.nij.bg.