Актуално: Програма Help

Актуално: Програма Help

от Дорина Христова -
Number of replies: 0

 

Уважаеми, потребители на Портала за електронно обучение на НИП,

Представяме на вниманието Ви нова актуализирана версия на самообучителния курс „Критерии за допустимост на жалби, подадени до ЕСПЧ“ на програма HELP. Материалите са на български език и са достъпни след регистрация в платформата на програмата: https://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=1847

Екип "Електронно обучение", НИП