Публикувани нови самообучителни ресурси

Публикувани нови самообучителни ресурси

от Янислава Андреева -
Number of replies: 0

Уважаеми потребители на Портала за електронно обучение на НИП, 

В раздел "Виртуална читалня" са публикувани два нови самообучителни ресурса: 

1. "Анализ в материално-правен и процесуален аспект на институтите на условно предсрочно освобождаване, пробационните мерки по чл. 67, ал.3, чл. 70, ал. 6 от НК и замяна на наказанието доживотен затвор с лишаване от свобода". Ресурсът представлява практическо изследване на проблемите, свързани с условното предсрочно освобождаване, пробационните мерки по чл. 67 и чл.70, ал. 6 от НК и замяната на наказанието "доживотен затвор" с "лишаване от свобода".

2. "Върховенство на закона в Европа". Ресурсът е предоставен от Европейската мрежа за съдебно обучение и включва материалите: "Върховенство на закона в Европа. Перспективи от гледна точка на практици и преподаватели" и "Методическо ръководство по върховенство на закона за съдии и прокурори". Ресурсът е на английски език. 

Самообучителните ресурси са на разположение на потребителите на Портала за електронно обучение, които имат профил и се самозапишат за съответния курс. Всеки самообучителен ресурс е оформен като отделен курс в раздел "Виртуална читалня", достъпен от началната страница на Портала.