Нов уебинар на тема "Съдебна практика по чл. 67, ал. 3 и чл. 70 от НК"

Нов уебинар на тема "Съдебна практика по чл. 67, ал. 3 и чл. 70 от НК"

от Янислава Андреева -
Number of replies: 0

 

Уебинар на тема "Съдебна практика по чл.67, ал.3 и чл.70 от НК" ще се състои на 13.04.2020 г. Уебинарът е предназначен за съдии от районните, окръжните и апелативните съдилища с практика по наказателни дела. Преподавател в обучението е г-жа Росица Тончева, съдия в Апелативен съд Варна. Уебинарът ще бъде разделен на два модула, в които ще се обсъдят съдебната практика по чл.70 от НК и мерките за пробационен надзор по чл.67, ал.3 от НК, както и възпитателните мерки. Между двата модула ще се проведе дискусия по темата на обучението. Уебинарът ще е с продължителност 2 астрономически часа. Заявилите желание за участие ще получат допълнителна информация за часовете на провеждане на 13.04.2020 г., понеделник. Обучението е организирано от Националния институт на правосъдието в рамките на проект "Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители", финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

Заявки за участие се подават от тук