Уебинар на ЕМСО с участието на български съдебни обучители на тема „Публичността като основен принцип на наказателното производство в контекста на цифровото правосъдие”

Уебинар на ЕМСО с участието на български съдебни обучители на тема „Публичността като основен принцип на наказателното производство в контекста на цифровото правосъдие”

by Янислава Андреева -
Number of replies: 0

Уебинар  на ЕМСО с участието на български съдебни обучители на тема  "Публичността като основен принцип на наказателното производство в контекста на цифровото правосъдие"

7 октомври 2020, 14:00 – 15:00 часа

 

На 7 октомври 2020 г. от 14:00 до 15:00 часа българско време ще се проведе уебинар на Европейската мрежа за съдебно обучение на тема "Публичността като основен принцип на наказателното производство в контекста на цифровото правосъдие" чрез платформата Microsoft Teams на адрес https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJlMmI0YzctMGY1MC00MmUyLWE3MDAtMTc2Y2MzYTY4MGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9bd03d0-2289-4f8b-bbcf-7571bb002082%22%2c%22Oid%22%3a%22ae984f04-626f-4088-aac9-9c6c8709877c%22%7d.

Събитието е част от поредицата уебинари „в обедната почивка”, които ЕМСО организира във формат  1 тема/1 експерт/1 час. Модератор на събитието е съдия Ангелина Лазарова, представител на НИП в подгрупата "Наказателно правосъдие" на ЕМСО.

Лектор е доц. д-р Ива Пушкарова, съдебен обучител на НИП и преподавател по наказателно и международно наказателно право в СУ "Свети Климент Охридски". В рамките на уебинара ще бъдат разгледани актуални практически въпроси, свързани с взаимодействието на принципа на публичност с други основни принципи и права като защита на личните данни, здравословни и безопасни условия, право на личен живот, закрила на детето, защита на свидетелите и жертвите на престъпления.

Участието в уебинара не изисква предварително заявяване.

Към информацията на сайта на ЕМСО.

 

 

Attachment Уебинар ЕМСО.jpg