Онлайн обучение на тема "Представяне на възможностите на платформата InterLex"

Онлайн обучение на тема "Представяне на възможностите на платформата InterLex"

от Янислава Андреева -
Number of replies: 0
На 26-27.11.2020 г. Националният институт на правосъдието организира онлайн обучение на тема "Представяне на възможностите на платформата InterLex", предназначено за съдии, съдебни помощници и други представители на професионалната общност съгласно чл. 249, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, които работят по дела в областта на гражданското и търговското право с международен елемент. Преподавател в обучението е доц. д-р Васил Пандов, СУ „Св. Климент Охридски“ и научен консултант на InterLex.
 
InterLex е електронна платформа със свободен достъп, предоставяща информация и методическа подкрепа при разглеждането на практически казуси по граждански дела с международен елемент. Платформата предлага навигиран алгоритъм за определяне на международната компетентност и приложимото право по конкретен казус с онлайн достъп до относимата съдебна практика на Съда на ЕС. Платформата е разработена по проект, съфинансиран от Европейския съюз по програма "Правосъдие".
 
За да заявите своето участие, моля попълнете заявка за участие.
Повече информация за обучението можете да намерите в приложения флаер
 
Организатор на обучението: Янислава Андреева – програмен ръководител, електронна поща: y.andreeva@nij.bg, телефон: 02 9359 162.