Публикуван самообучителен ресурс "Проблеми по ЗПКОНПИ и по-специално методика за установяване на "значително несъответствие" по смисъла на &1, т.3 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ"

Публикуван самообучителен ресурс "Проблеми по ЗПКОНПИ и по-специално методика за установяване на "значително несъответствие" по смисъла на &1, т.3 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ"

от Янислава Андреева -
Number of replies: 0

Уважаеми потребители на Портала за ЕО на НИП,

Публикуван е самообучителен ресурс, включващ лекцията на съдия Борислав Белазелков (Върховен касационен съд) "Проблеми по ЗПКОНПИ и по-специално методика за установяване на "значително несъответствие" по смисъла на &1, т.3 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ". Лекцията е проведена на 20.11.2020 в рамките на регионално обучение, организирано от Националния институт на правосъдието в партньорство с Апелативен съд Бургас.

Самообучителният ресурс е отворен за самозаписване на адрес https://e-learning.nij.bg/enrol/index.php?id=883.

При необходимост от съдействие можете да се обърнете към г-жа Янислава Андреева, y.andreeva@nij.bg или чрез съобщение през Портала за ЕО на НИП.