Аудитория: кандидати за младши съдии от випуск 2017/18 г. 

Включване във форума: След създаден профил в портала за електронно обучение. За повече информация - координаторите на форума

Цели:

  • Обмен на информация, свързана с процеса на обучение
  • Работа с електронни ресурси и дейности в хода на обучението

Аудитория: кандидати за младши съдии от випуск 2017/18 г. 

Включване във форума: След създаден профил в портала за електронно обучение. За повече информация - координаторите на форума

Цели:

  • Обмен на информация, свързана с процеса на обучение
  • Работа с електронни ресурси и дейности в хода на обучението

Аудитория: кандидати за младши прокурори от випуск 2017/18 г. 

Включване във форума: След създаден профил в портала за електронно обучение. За повече информация: координаторите на форума

Цели:

 • Обмен на информация, свързана с процеса на обучение
 • Работа с електронни ресурси и дейности в хода на обучението

Аудитория: кандидати за младши следователи от випуск 2017/18 г. 

Включване във форума: След създаден профил в портала за електронно обучение. За повече информация: координаторите на форума

Цели:

 • Обмен на информация, свързана с процеса на обучение
 • Работа с електронни ресурси и дейности в хода на обучението