Аудитория: кандидати за младши съдии от випуск 2018/19 г.

Включване във форума: След създаден профил в портала за електронно обучение. За повече информация - координаторите на форума

Цели:

Обмен на информация, свързана с процеса на обучение
Работа с електронни ресурси и дейности в хода на обучението

Аудитория: кандидати за младши съдии от випуск 2018/19 г.

Включване във форума: След създаден профил в портала за електронно обучение. За повече информация - координаторите на форума

Цели:

Обмен на информация, свързана с процеса на обучение
Работа с електронни ресурси и дейности в хода на обучението

Аудитория: кандидати за младши съдии от випуск 2018/19 г.

Включване във форума: След създаден профил в портала за електронно обучение. За повече информация - координаторите на форума

Цели:

Обмен на информация, свързана с процеса на обучение
Работа с електронни ресурси и дейности в хода на обучението

Аудитория: кандидати за младши съдии от випуск 2017/18 г.

Включване във форума: След създаден профил в портала за електронно обучение. За повече информация - координаторите на форума

Цели:

Обмен на информация, свързана с процеса на обучение
Работа с електронни ресурси и дейности в хода на обучението