News

Нова публикация във Виртуална читалня

Нова публикация във Виртуална читалня

by Зина Филчева -
Number of replies: 0

Европейската комисия публикува Наръчник на ЕС за жертвите на тероризъм, изготвен от Експертния център на ЕС за жертвите на тероризъм.

Той има за цел да подпомогне практическото прилагане на законодателството на ЕС за защита правата на жертвите на тероризъм. Той е придружен от приложение, което съдържа полезна допълнителна информация за защита на жертвите.

Наръчникът е публикуван в раздел „Виртуална читалня“ и е свободно достъпен.