Нова публикация във Виртуална читалня

 
Снимка на Зина Филчева
Нова публикация във Виртуална читалня
от Зина Филчева - четвъртък, 21 януари 2021, 13:55
 

Европейската комисия публикува Наръчник на ЕС за жертвите на тероризъм, изготвен от Експертния център на ЕС за жертвите на тероризъм.

Той има за цел да подпомогне практическото прилагане на законодателството на ЕС за защита правата на жертвите на тероризъм. Той е придружен от приложение, което съдържа полезна допълнителна информация за защита на жертвите.

Наръчникът е публикуван в раздел „Виртуална читалня“ и е свободно достъпен.