Общи новини и съобщения

Страница: 1 2 ()
ОбсъжданеЗапочнато отМненияПоследно мнение
Добре дошли в нов уебинар 0 Зина Филчева
пт, 27 май 2022, 09:24
Покана за участие в ЕО "Отпадъци и рециклиране" 0 Светла Тодорова
пн, 16 май 2022, 12:04
Покана за участие в електронно дистанционно обучение на тема "Участие на хора с увреждания в съдебни производства и възможни решения за гарантиране ефективното упражняване правата им в тях" 0 Лилия Иванова
пт, 13 май 2022, 09:47
Покана за участие в уебинар „Искове за собственост при твърдения или възражения за грешка или непълнота в кадастралната карта за имоти в урбанизирана територия и извън нея, реституирани по ЗСПЗЗ“ 0 Валентина Караганова
пт, 15 апр 2022, 11:05
"Слаби и силни страни на огледа на местопроизшествие с труп и биологични следи" 0 Зина Филчева
пн, 11 апр 2022, 10:14
Отворена заявка за участие в ЕО „Изпълнител на завещание и управител на наследство“ 0 Светла Тодорова
чт, 7 апр 2022, 10:47
Заповядайте в електронните обучения през м. май 0 Зина Филчева
пн, 4 апр 2022, 14:32
Покана за участие в онлайн обучения по английски език във виртуална класна стая за магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност 0 Емил Георгиев
вт, 29 мар 2022, 09:50
Отворена e заявка за участие в дистанционно обучение на тема "Установяване употребата на алкохол и наркотични вещества при водачи на МПС" 0 Лилия Иванова
ср, 23 фев 2022, 09:55
ЕО "Европейско право за климата" 4-27.04.2022 г. 0 Светла Тодорова
вт, 15 мар 2022, 09:46
Покана за участие в уебинар „ Индивидуална оценка и индивидуално третиране на деца в конфликт със закона" 0 Валентина Караганова
пн, 14 мар 2022, 09:36
Покана за участие в уебинар „Мерки за закрила на правото на интелектуална собственост, налагани от митническите органи“ 0 Валентина Караганова
чт, 10 мар 2022, 13:51
Покана за участие в ЕО на тема "Европейско право за климата" 0 Светла Тодорова
пт, 25 фев 2022, 11:34
Свободни места в ЕО, отворени за всички заинтересовани лица по чл.249 от ЗСВ 0 Зина Филчева
ср, 12 яну 2022, 11:27
Свободни места за електронно дистанционно обучение 0 Зина Филчева
пн, 10 яну 2022, 10:48
Нови електронни дистанционни обучения очакват своите участници 0 Зина Филчева
вт, 4 яну 2022, 11:37
До участниците в ЕО "Медицинско право в правораздаването" и ЕО "Конфликт на интереси" 0 Зина Филчева
ср, 4 окт 2017, 14:45
Покана за участие в уебинар "Работилница по проблемите на правото на интелектуалната собственост" 0 Янислава Андреева
вт, 9 ное 2021, 17:50
Покана за участие в обучения на административноправна тематика 0 Светла Тодорова
пн, 8 ное 2021, 15:02
Покана за участие в присъствено обучение "Дискусионни въпроси и практически проблеми при защита на собствеността срещу неоснователни въздействия" 0 Янислава Андреева
пт, 29 окт 2021, 10:21
Покана за участие в обучителни сесии, посветени на интелектуалното право и търговските дружества 0 Янислава Андреева
ср, 20 окт 2021, 13:41
Ново дистанционно обучение "Видеоконференция в съда – предизвикателства и добри практики" 0 Лилия Иванова
пн, 18 окт 2021, 16:08
НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧАСТНИЦИ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯТА НА НИП 0 Зина Филчева
чт, 14 окт 2021, 16:28
Дистанционно обучение "Мениджмънт предизвикателствата в съдебната власт" 0 Лилия Иванова
вт, 12 окт 2021, 15:48
Все още са налични свободни места за участие в ЕО "Специфики при издаването и оспорването на административните актове по КСО" 0 Зина Филчева
вт, 5 окт 2021, 09:43
Ново ЕО „Актуални въпроси на регистрацията в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел” 0 Светла Тодорова
чт, 7 окт 2021, 15:53
Свободни места за ЕО "Споразуменията за избор на български съдилища по граждански и търговски дела - източници на правна уредба, практика на Съда на ЕС" 0 Зина Филчева
чт, 23 сеп 2021, 14:37
Обучения, отворени за заявяване 0 Валентина Караганова
вт, 14 сеп 2021, 10:35
Публикувано учебно помагало по данъци и мита 0 Янислава Андреева
пн, 30 авг 2021, 12:50
За първи път НИП издава бюлетин с авторски разработки на младши съдии 0 Янислава Андреева
ср, 25 авг 2021, 16:04
Ново обучение, свързано с МЧП 0 Зина Филчева
пн, 16 авг 2021, 10:51
Уебинар на ЕМСО с участието на български съдебни обучители на тема „Влиянието на COVID-19 върху международното сътрудничество по наказателни дела” 0 Янислава Андреева
вт, 20 юли 2021, 13:48
Документален филм "Трафик на хора" 0 Янислава Андреева
вт, 6 юли 2021, 14:31
Проучване на нуждите от обучение в областта на върховенството на правото и защитата на основните права 0 Янислава Андреева
пн, 21 юни 2021, 19:26
Нова информационна система за организиране на процеса на обучение в НИП 0 Янислава Андреева
чт, 14 яну 2021, 13:42
Набират се заявки за участие в електронно дистанционно обучение „Развитие на комуникативни умения. Съдебна власт и медии“ 0 Валентина Караганова
ср, 16 юни 2021, 13:00
ЕО "Разследване на измами, свързани с ДДС" 0 Зина Филчева
пн, 7 юни 2021, 13:13
Набират се заявки за участие в електронно дистанционно обучение "Eлектронни доказателства, доказателства в социалните мрежи и криптовалути“ 0 Валентина Караганова
вт, 13 апр 2021, 10:01
Ново обучение за новоназначени съдебни служители 0 Зина Филчева
пн, 5 апр 2021, 10:59
До 23:55 може да подадете заявка за уебинар "Права на хората с увреждания в гражданскоправен аспект..." 0 Зина Филчева
вт, 6 апр 2021, 16:00
ЕО "Права на хората с увреждания в гражданскоправен аспект" 0 Зина Филчева
вт, 30 мар 2021, 12:06
Националният институт на правосъдието организира уебинар на тема „Права на хората с увреждания в гражданскоправен аспект, съобразно ЕКПЧ, КПХУ и правото на ЕС“ 0 Зина Филчева
пн, 22 мар 2021, 15:33
Националният институт на правосъдието има честта да Ви покани за участие в уебинар 0 Зина Филчева
чт, 18 мар 2021, 14:56
Уважаеми потребители на Портала за електронно обучение на НИП 0 Зина Филчева
пн, 15 мар 2021, 14:24
Националният институт на правосъдието има удоволствието да Ви покани за участие в ЕО 0 Зина Филчева
пт, 12 мар 2021, 09:40
На вниманието на съдиите, съдебните помощници и съдебните служители от гражданските отделения на районните и окръжни съдилища 0 Зина Филчева
ср, 10 мар 2021, 11:50
Набират се заявки за електронно дистанционно обучение "Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологични аспекти" 0 Светла Тодорова
пт, 5 мар 2021, 15:09
Периоди за заявяване за ЕО "Експертизи в делбеното производство" и "Права на хората с увреждания в гражданскоправен аспект, съобразно ЕКПЧ, КПХУ и правото на ЕС" 0 Зина Филчева
чт, 25 фев 2021, 13:06
Обучения, отворени за заявяване 0 Валентина Караганова
ср, 17 фев 2021, 14:45
Нови обучения 0 Зина Филчева
вт, 16 фев 2021, 16:51
Набират се заявки за участие в електронно дистанционно обучение "Някои проблеми при определяне на обезщетение за неимуществени вреди от обида и клевета - практика по граждански дела на ВКС и ЕСПЧ" 0 Валентина Караганова
пн, 25 яну 2021, 14:58
Нова публикация във Виртуална читалня 0 Зина Филчева
чт, 21 яну 2021, 13:55
Подаване на заявка за участие 0 Зина Филчева
пт, 8 яну 2021, 11:20
Добре дошли в новата учебна 2021 година! 0 Зина Филчева
ср, 6 яну 2021, 13:08
Честито Рождество Христово 0 Янислава Андреева
пт, 25 дек 2020, 09:58
Коледно пожелание от кандидатите за младши съдии, Випуск 2020/2021 0 Янислава Андреева
вт, 22 дек 2020, 14:37
Временно прекратяване на достъпа от 13:00 до 19:00 ч. 0 Спас Манов
вт, 15 дек 2020, 09:59
Публикуван самообучителен ресурс "Проблеми по ЗПКОНПИ и по-специално методика за установяване на "значително несъответствие" по смисъла на &1, т.3 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ" 0 Янислава Андреева
пн, 14 дек 2020, 15:11
Уважаеми потребители на Портала за електронно обучение на НИП 0 Зина Филчева
ср, 2 дек 2020, 10:40
Онлайн обучение на тема "Представяне на възможностите на платформата InterLex" 0 Янислава Андреева
вт, 17 ное 2020, 16:55
Набират се заявки за участие в електронно дистанционно обучение "Ползване на ресурсите на Европейската съдебна мрежа" 0 Янислава Андреева
чт, 15 окт 2020, 17:08
"Актуални въпроси по приложението на законите за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти" - покана за присъствено обучение 0 Зина Филчева
пт, 9 окт 2020, 09:29
Обучения, отворени за заявяване 0 Валентина Караганова
вт, 29 сеп 2020, 16:05
Уебинар на ЕМСО с участието на български съдебни обучители на тема „Публичността като основен принцип на наказателното производство в контекста на цифровото правосъдие” 0 Янислава Андреева
пн, 28 сеп 2020, 12:42
Обучения, отворени за заявяване 0 Светла Тодорова
ср, 9 сеп 2020, 15:00
Електронно обучение "Актуални въпроси по приложението на законите за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти" 0 Зина Филчева
вт, 8 сеп 2020, 10:48
Международен онлайн уебинар "Прилагане на законодателството на ЕС за борба с дискриминацията", 28 и 29 септември 2020 г. 0 Янислава Андреева
ср, 26 авг 2020, 13:16
Eлектронно обучение с трансграничен семинар на тема „Процесуални гаранции и права на жертвите в наказателното производство" 0 Корнелия Кирилова
чт, 21 май 2020, 14:38
Покана за електронни дистанционни обучения по наказателно право 0 Зина Филчева
пт, 5 юни 2020, 09:55
Трансграничен семинар „Съдебен отговор на тероризма” и начало на електронния обучителен курс на програма HELP „Превенция на радикализацията” 0 Корнелия Кирилова
чт, 21 май 2020, 15:05
Обучение, предназначено за държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията 0 Янислава Андреева
пт, 15 май 2020, 13:23
Информация за обучения на дирекция "Обучение на съдебната администрация" 0 Лилия Зарева
ср, 29 апр 2020, 17:14
Обучения, отворени за заявяване 0 Янислава Андреева
чт, 9 апр 2020, 09:34
Предлагани обучения за месец април 2020 година 0 Янислава Андреева
пн, 6 апр 2020, 07:51
Нов уебинар на тема "Съдебна практика по чл. 67, ал. 3 и чл. 70 от НК" 0 Янислава Андреева
ср, 1 апр 2020, 17:53
Онлайн курс по юридически английски език 0 Янислава Андреева
ср, 25 мар 2020, 10:20
ЕО "Съдебна практика във връзка със Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица" 0 Зина Филчева
пт, 20 мар 2020, 16:26
Здравейте, уважаеми потребители на Портала за ЕО на НИП 0 Зина Филчева
чт, 19 мар 2020, 15:47
Електронни дистанционни обучения, организирани от НИП през м. март 2020 г. 0 Янислава Андреева
пт, 14 фев 2020, 10:59
Публикувани нови самообучителни ресурси 0 Янислава Андреева
вт, 11 фев 2020, 16:43
Възможности за електронни обучения през м. март 2020 г. 0 Зина Филчева
вт, 11 фев 2020, 09:47
Електронни обучения през м. февруари 2020 г. 0 Зина Филчева
чт, 9 яну 2020, 12:01
Достъп до Портала за ЕО на НИП 0 Янислава Андреева
нд, 24 ное 2019, 10:42
Работа в Портала за електронно обучение на НИП 0 Янислава Андреева
чт, 14 ное 2019, 16:26
Възможност за включване в електронни дистанционни обучения 0 Янислава Андреева
пн, 28 окт 2019, 16:00
ВАЖНО 0 Зина Филчева
вт, 8 окт 2019, 10:27
ЕЛЕКТРОННИ ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ В НИП ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА 0 Янислава Андреева
чт, 19 сеп 2019, 17:29
ИНОВАТИВНИ ФОРМАТИ НА ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПО ПРОЕКТ "ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП" ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА 0 Янислава Андреева
ср, 18 сеп 2019, 17:37
НИП разработи учебни помагала за съдебни служители 0 Янислава Андреева
чт, 30 май 2019, 12:14
ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО“ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА 0 Янислава Андреева
ср, 18 сеп 2019, 13:03
Възможност за включване в електронно обучение 0 Янислава Андреева
вт, 30 апр 2019, 13:14
Обучения по проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“ през м. май 2019 г. 0 Янислава Андреева
чт, 28 мар 2019, 21:19
ЕО "Условно предсрочно освобождаване" 0 Зина Филчева
ср, 17 апр 2019, 16:50
Дистанционно обучение в електронна среда "Принудителни административни мерки по Закона за данък добавена стойност" 0 Янислава Андреева
вт, 12 мар 2019, 17:43
ИЗЛЪЧВАНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА ПУБЛИЧНАТА ЛЕКЦИЯ НА СЪДИЯ ЙОНКО ГРОЗЕВ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 0 Янислава Андреева
ср, 20 фев 2019, 09:27
Обявени обучения по проекта "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП" за март и април 2019 г. 0 Янислава Андреева
вт, 5 мар 2019, 19:57
Покана за участие в уебинар на тема "Умения за публично говорене" 0 Янислава Андреева
пн, 21 яну 2019, 19:50
Обявени електронни дистанционни обучения през месец януари и февруари 2019 г. 0 Янислава Андреева
вт, 8 яну 2019, 22:06
Поредица от шест уебинара на тема „Законодателство в областта на убежището. Статут на бежанец“ 0 Янислава Андреева
пт, 21 дек 2018, 10:51
Покана за включване в уебинари, организирани от Европейската мрежа за съдебно обучение 0 Янислава Андреева
чт, 22 ное 2018, 10:15
Страница: 1 2 ()