Общи новини и съобщения

ОбсъжданеЗапочнато отМненияПоследно мнение
Обучения, отворени за заявяване 0 Светла Тодорова
ср, 9 сеп 2020, 15:00
Електронно обучение "Актуални въпроси по приложението на законите за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти" 0 Зина Филчева
вт, 8 сеп 2020, 10:48
Международен онлайн уебинар "Прилагане на законодателството на ЕС за борба с дискриминацията", 28 и 29 септември 2020 г. 0 Янислава Андреева
ср, 26 авг 2020, 13:16
Eлектронно обучение с трансграничен семинар на тема „Процесуални гаранции и права на жертвите в наказателното производство" 0 Корнелия Кирилова
чт, 21 май 2020, 14:38
Покана за електронни дистанционни обучения по наказателно право 0 Зина Филчева
пт, 5 юни 2020, 09:55
Трансграничен семинар „Съдебен отговор на тероризма” и начало на електронния обучителен курс на програма HELP „Превенция на радикализацията” 0 Корнелия Кирилова
чт, 21 май 2020, 15:05
Обучение, предназначено за държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията 0 Янислава Андреева
пт, 15 май 2020, 13:23
Информация за обучения на дирекция "Обучение на съдебната администрация" 0 Лилия Зарева
ср, 29 апр 2020, 17:14
Обучения, отворени за заявяване 0 Янислава Андреева
чт, 9 апр 2020, 09:34
Предлагани обучения за месец април 2020 година 0 Янислава Андреева
пн, 6 апр 2020, 07:51
Нов уебинар на тема "Съдебна практика по чл. 67, ал. 3 и чл. 70 от НК" 0 Янислава Андреева
ср, 1 апр 2020, 17:53
Онлайн курс по юридически английски език 0 Янислава Андреева
ср, 25 мар 2020, 10:20
ЕО "Съдебна практика във връзка със Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица" 0 Зина Филчева
пт, 20 мар 2020, 16:26
Здравейте, уважаеми потребители на Портала за ЕО на НИП 0 Зина Филчева
чт, 19 мар 2020, 15:47
Електронни дистанционни обучения, организирани от НИП през м. март 2020 г. 0 Янислава Андреева
пт, 14 фев 2020, 10:59
Публикувани нови самообучителни ресурси 0 Янислава Андреева
вт, 11 фев 2020, 16:43
Възможности за електронни обучения през м. март 2020 г. 0 Зина Филчева
вт, 11 фев 2020, 09:47
Електронни обучения през м. февруари 2020 г. 0 Зина Филчева
чт, 9 яну 2020, 12:01
Достъп до Портала за ЕО на НИП 0 Янислава Андреева
нд, 24 ное 2019, 10:42
Работа в Портала за електронно обучение на НИП 0 Янислава Андреева
чт, 14 ное 2019, 16:26
Възможност за включване в електронни дистанционни обучения 0 Янислава Андреева
пн, 28 окт 2019, 16:00
ВАЖНО 0 Зина Филчева
вт, 8 окт 2019, 10:27
ЕЛЕКТРОННИ ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ В НИП ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА 0 Янислава Андреева
чт, 19 сеп 2019, 17:29
ИНОВАТИВНИ ФОРМАТИ НА ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПО ПРОЕКТ "ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП" ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА 0 Янислава Андреева
ср, 18 сеп 2019, 17:37
НИП разработи учебни помагала за съдебни служители 0 Янислава Андреева
чт, 30 май 2019, 12:14
ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО“ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА 0 Янислава Андреева
ср, 18 сеп 2019, 13:03
Възможност за включване в електронно обучение 0 Янислава Андреева
вт, 30 апр 2019, 13:14
Обучения по проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“ през м. май 2019 г. 0 Янислава Андреева
чт, 28 мар 2019, 21:19
ЕО "Условно предсрочно освобождаване" 0 Зина Филчева
ср, 17 апр 2019, 16:50
Дистанционно обучение в електронна среда "Принудителни административни мерки по Закона за данък добавена стойност" 0 Янислава Андреева
вт, 12 мар 2019, 17:43
ИЗЛЪЧВАНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА ПУБЛИЧНАТА ЛЕКЦИЯ НА СЪДИЯ ЙОНКО ГРОЗЕВ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 0 Янислава Андреева
ср, 20 фев 2019, 09:27
Обявени обучения по проекта "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП" за март и април 2019 г. 0 Янислава Андреева
вт, 5 мар 2019, 19:57
Покана за участие в уебинар на тема "Умения за публично говорене" 0 Янислава Андреева
пн, 21 яну 2019, 19:50
Обявени електронни дистанционни обучения през месец януари и февруари 2019 г. 0 Янислава Андреева
вт, 8 яну 2019, 22:06
Поредица от шест уебинара на тема „Законодателство в областта на убежището. Статут на бежанец“ 0 Янислава Андреева
пт, 21 дек 2018, 10:51
Покана за включване в уебинари, организирани от Европейската мрежа за съдебно обучение 0 Янислава Андреева
чт, 22 ное 2018, 10:15
Покана за включване в обучение на тема "Влияние на принципа за „академичната автономия“ при оспорване по съдебен ред на актовете на органите по ЗРАСРБ” 0 Янислава Андреева
ср, 21 ное 2018, 15:26
Покана за включване в дистанционно обучение 0 Янислава Андреева
ср, 7 ное 2018, 07:08
Покана за участие в ЕО "“Съдебно-медицински и правни аспекти на телесните увреждания” 0 Зина Филчева
чт, 4 окт 2018, 14:36
Покана за участие в нови форми и теми на обучение в електронна среда 0 Янислава Андреева
пн, 17 сеп 2018, 13:56
Възможност за включване в присъствени обучения, организирани от фондация "ЛИБРе" 0 Янислава Андреева
вт, 19 юни 2018, 10:01
Кратка анкета на тема "Престъпления от омраза" 0 Дорина Христова
вт, 5 юни 2018, 16:51
Във Виртуална читалня може да откриете нов материал, базиран на доклад на отбора на НИП, участвал в Themis 2017 0 Зина Филчева
пн, 21 май 2018, 15:04
На вниманието на председателите на административните съдилища 1 Зина Филчева
вт, 17 апр 2018, 09:29
ЕО "Принудителни административни мерки по ЗДвП" е с променен период на провеждане 0 Зина Филчева
ср, 11 апр 2018, 10:14
На 20 март стартира ново обучение за административни съдии 0 Зина Филчева
пн, 12 мар 2018, 13:28
Книга "Право на Европейската конвенция за правата на човека" 0 Зина Филчева
вт, 30 яну 2018, 08:55
Обучение относно ролята на националния съдия по дела, свързани с държавни помощи 0 Дорина Христова
вт, 16 яну 2018, 09:28
Електронно обучение в нова форма - "Административният договор в здравеопазването" 0 Зина Филчева
ср, 15 ное 2017, 16:55
"Обжалване насоките за кандидатстване по ЗУСЕСИФ" 0 Зина Филчева
пн, 6 ное 2017, 12:05
Нови електронни обучения 0 Зина Филчева
ср, 25 окт 2017, 16:53
Ново електронно обучение с гражданскоправна тематика 0 Зина Филчева
чт, 12 окт 2017, 12:52
До участниците в ЕО "Медицинско право в правораздаването" и ЕО "Конфликт на интереси" 0 Зина Филчева
ср, 4 окт 2017, 14:45
Очакваме Ви! 0 Зина Филчева
пт, 25 авг 2017, 15:39
Ново електронно обучение на административноправна тематика 0 Зина Филчева
ср, 17 май 2017, 13:00
Пилотно излъчване на регионално обучение в реално време 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
чт, 27 апр 2017, 15:51
Покана за участие в уебинари, организирани от ЕМСО 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
ср, 5 апр 2017, 09:00
Новоразработени електронни обучения по Оперативна програма "Добро управление" 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
пт, 17 мар 2017, 13:34
Покана за участие в пилотна инициатива на НИП, свързана с изследователска работа в областта на наказателното право 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
пн, 6 мар 2017, 13:48
Календар на обученията 2017 г. и електронна заявка за участие 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
чт, 29 дек 2016, 11:01
Улеснен достъп до Портала за електронно обучение на НИП 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
ср, 9 ное 2016, 15:30
Мобилно приложение на Портала за електронно обучение на НИП 0 Moodle Administrator
пн, 4 яну 2016, 15:00
Започва новата учебна година в Портала за електронно обучение на НИП 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
чт, 15 сеп 2016, 11:06
Онлайн библиотечен каталог 0 Moodle Administrator
пн, 30 май 2016, 12:48