Специализирано обучение в областта на правосъдието за деца

Специализирано обучение в областта на правосъдието за деца

от Янислава Андреева -
Number of replies: 0

Националният институт на правосъдието организира две взаимно свързани обучения, насочени към подобряване на достъпа до правосъдие на децата и осигуряване ефективна защита на правата им, при участието им в съдебни производства.

Първото обучение е самообучителен курс „Правосъдие, съобразено с интересите на детето“ на програма HELP (Human Rights Education for Legal Professional) на Съвета на Европа, осигуряващ базисно ниво на познанието по посочената тема. Курсът е достъпен за самостоятелна работа в Портала за електронно обучение на НИП (e-learning.nij.bg), раздел „Самообучения“ (тук) и осигурява възможност за задълбочаване познанията на националните юристи и други специалисти в областта относно прилагането на международните и европейските стандарти, залегнали в ключовите инструменти на ООН, ЕС и Съвета на Европа, за подобряване функционирането на правосъдната система и адаптирането й към специфичните нужди на децата.

Преминаването на самообучителния курс в периода 1 – 29 февруари 2024 г. е необходимо условие за участие във второто обучение „Правосъдие, съобразено с интересите на детето. Национални аспекти“, което ще се проведе в дистанционна форма от 4 до 18.03.2023 г.

Преподаватели в надграждащия курс са български съдии, сертифицирани обучители на HELP. Курсът е насочен към представяне на актуалните проблеми и предизвикателства и прилагане на стандартите за щадящо правосъдие за деца на национално ниво.

 

Участието в самообучителния курс не изисква подаване на заявка. За включване в курса – натиснете тук.

Заявки за участие в националния курс се подават тук  в срок до 29.02.2024 г. (необходимо е да влезете в ИСУПО – isupo.nij.bg, със своя профил).

Лице за контакт: Янислава Андреева – програмен ръководител, y.andreeva@nij.bg, 029359 162.