Отворена заявка за участие в електронно дистанционно обучение „Проблеми на приложението на защитата на притежанията според Протокол № 1 към ЕКПЧ в българската правна система“

Отворена заявка за участие в електронно дистанционно обучение „Проблеми на приложението на защитата на притежанията според Протокол № 1 към ЕКПЧ в българската правна система“

от Валентина Караганова -
Number of replies: 0

В периода 19 - 23.06.2023 г.  Националният институт на правосъдието ще проведе електронно дистанционно обучение на тема "Проблеми на приложението на защитата на притежанията според Протокол № 1 към ЕКПЧ в българската правна система", предназначено за съдии, прокурори, следователи и други лица по чл. 249 ЗСВ с професионален интерес по темата.

Преподавател в обучението ще бъде Андрей Георгиев, съдия в Софийски районен съд.

Заявки за участие се подават в срок до 15.06.2023 г., през системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1402

Лице за контакт: Валентина Караганова, програмен координатор, ел. поща: v.karaganova@nij.bg, тел. 02 9359 123