Изкуственият интелект и приложението ADELE за анализ на съдебна практика

Изкуственият интелект и приложението ADELE за анализ на съдебна практика

от Зина Филчева -
Number of replies: 0

На адрес https://adele-tool.eu/ потребителите могат да се запознаят с пилотното приложение ADELE за анализ на съдебна практика, което съдържа подбрани решения на национални съдилища на две държави-членки на Европейския съюз – България и Италия в следните правни области:

• Данък върху добавената стойност – с фокус върху освободените доставки и правото на приспадане на данъчен кредит;
• Търговски марки и патенти – искове за нарушение на права.
Над 800 решения на националните съдилища на България и Италия са подбрани и анотирани ръчно от правни експерти за целите на ADELE.
Чрез приложението става възможен автоматизираният анализ на съдебната практика с методи на изкуствения интелект и правната аналитика с цел извличане на знания и прогнозиране на изхода от съдебни спорове. Приложението предоставя достъп и до нормативни актове и практика на Съда на ЕС.
Тъй като ADELE е пилотен продукт, след като се запознаете с възможностите на приложението, можете да изразите мнение и предложения за оптимизирането му като попълните анкета до 23.05.2023 г.

Указания за работа с приложението може да намерите в ръководството, предназначено за потребители (прикачен файл)

 

(Редактирано от Дорина Христова - оригинала публикация четвъртък, 18 май 2023, 16:25)