Покана за участие в електронно дистанционно обучение с присъствена среща на тема "Гражданскоправни, наказателноправни и административноправни аспекти на чл. 8 от Eвропейската конвенция за правата на човека"

Покана за участие в електронно дистанционно обучение с присъствена среща на тема "Гражданскоправни, наказателноправни и административноправни аспекти на чл. 8 от Eвропейската конвенция за правата на човека"

от Лилия Иванова -
Number of replies: 0

В периода  05-29.06.2023 г.  Националният институт на правосъдието ще проведе електронно дистанционно обучение на тема "Гражданскоправни, наказателноправни и административноправни аспекти на чл. 8 от Eвропейската конвенция за правата на човека", предназначено за съдии, прокурори, следователи и други лица по чл. 249 ЗСВ с професионален интерес по темата.

На 29 юни 2023 г. обучението ще приключи с присъствена среща, която ще се проведе в гр. София.

Преподаватели са Илияна Папазова и ЛадаПаунова, съдии във ВКС и Донка Чакърова, съдия във ВАС.

Заявки за участие се подават в срок до 31.05.2023 г., през системата ИСУПО, достъпна на интернет дрес: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1398

Лице за контакт: Лилия Иванова, програмен координатор, ел. поща: l.ivanova@nij.bg, тел. 02 9359 104