Публикувано учебно помагало по данъци и мита

Публикувано учебно помагало по данъци и мита

от Янислава Андреева -
Number of replies: 0

В Портала за електронно обучение на НИП, раздел "Виртулна читалня" е публикувано учебно помагало по данъци и мита. Материалите за помагалото са подготвени в рамките на "Академията за данъци и мита", програма за продължаваща квалификация на Центъра за образователни услуги на Софийски Университет "Св. Климент Охридски". Продуктът се реализира с подкрепата на Магистърска програма "Митнически и данъчен контрол", Стопански факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски". Разработката е съобразена с действащото към месец май 2021 г. българско и европейско данъчно и финансово законодателство.

 

Електронният ресурс е на разположение на потребителите с профил в Портала за ЕО и изисква самозаписване за курса "Учебно помагало по данъци и мита".

При необходимост от съдействие: обърнете се към г-жа Янислава Андреева.