Уебинар "Практика на КЗД и последващ съдебен контрол в производства за дискриминация по признаци етническа принадлежност и раса"

Уебинар "Практика на КЗД и последващ съдебен контрол в производства за дискриминация по признаци етническа принадлежност и раса"

от Светла Тодорова -
Number of replies: 0

Дирекция "Електронно обучение и информационни ресурси" в Националния институт на правосъдието Ви кани да се присъедините към уебинар "Практика на КЗД и последващ съдебен контрол в производства за дискриминация по признаци етническа принадлежност и раса", който ще се проведе чрез платформата ZOOM на  08.02.2024 г. от 11:00 до 13:00 часа с преподавател г-жа Златина Дукова, член на Комисията за защита от дискриминация

В уебинара ще бъдат разгледани въпроси свързани с проявите на дискриминация по признаци етническа принадлежност и раса в аспекти и случаи, поставени за решаване пред КЗД, като единствен независим и специализиран държавен орган, осъществяващ защита срещу всички форми на дискриминация. Понятия и правна рамка за пряка и непряка дискриминация по признаци етническа принадлежност и раса. Роля на КЗД. Практика на КЗД  по темата и последващ контрол, осъществяван от АС и ВАС.

Заявките за участие може да подавате чрез системата ИСУПО на адрес 

https://isupo.nij.bg/, събитие ID № 4104, до 06.02.2024 г.  

Заповядайте!