Покана за участие в уебинар „ Индивидуална оценка и индивидуално третиране на деца в конфликт със закона"

Покана за участие в уебинар „ Индивидуална оценка и индивидуално третиране на деца в конфликт със закона"

от Валентина Караганова -
Number of replies: 0

На 29 март 2022 г. (вторник), от 15:00 до 17:00 ч., през платформата Zoom ще се проведе уебинар на тема „Индивидуална оценка и индивидуално третиране на деца в конфликт със закона". Ще бъдат представени понятия и проблеми от практиката, свързани с изготвянето на индивидуалната оценка и спецификите в работата с деца в конфликт със закона.

Учебният план е разработен от проф. д-р Нели Петрова-Димитрова, преподавател в Педагогическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Уебинарът е насочен към съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници.

Заявки за участие се подават в срок до 23.03.2022 г., през системата ИСУПО на адрес: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=654

Учебните материали и линкът към срещата в платформата ZOOM ще бъдат публикувани на страницата на уебинара в Портала за електронно обучение на НИП.

Лице за контакт: Валентина Караганова – тел.02 9359 123; е-поща: v.karaganova@nij.bg