Документален филм "Трафик на хора"

Документален филм "Трафик на хора"

от Янислава Андреева -
Number of replies: 0

Европейската мрежа за съдебно обучение представя документалния филм на Оливие Баланд – "Трафик на деца", реализиран в рамките на проект "Съдебна Европа" (L’Europe Judiciaire).

В продължение на две години и половина филмът проследява работата на съвместен екип за разследване между Румъния и Франция във връзка с трафик на непълнолетни. Освен в Румъния и Франция разбитата мрежа е оперирала и на територията на Германия, Испания и Италия. Филмът онагледява съдебното сътрудничество по наказателни дела и може да бъде разглеждан като педагогически инструмент, насочен към насърчаване на европейската съдебна култура.

Филмът е публикуван на английски и френски език в платформите за видео обмен Vimeo и You Tube.

Достъп е осигурен и чрез Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието – тук