Ново: Обучителни ресурси в областта на основните права и защитата на личните данни

Ново: Обучителни ресурси в областта на основните права и защитата на личните данни

от Дорина Христова -
Number of replies: 0

Представяме на Вашето внимание набор от обучителни ресурси, разработени по проект на Института за публична администрация (EIPA) Люксембург на тема „DataProtFundsRights: Protecting Rights – Fundamental Rights and Data Protection in EU Law“.

Те включват два въвеждащи дистанционни курса, както и набор от материали от проведените семинари и от заключителна конференция в рамките на проекта.

Ресурсите са достъпни на английски, френски, полски, литовски и испански език на сайта на Института за публична администрация.

Съдържание:

Въвеждащи дистанционни курсове:

·         Въведение в защитата на основните права в ЕС

·         Въведение в правото на ЕС в областта на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот

Материали от проведени семинари и от заключителна конференция:

1.       Хартата на основните права на ЕС и националната съдебна система

2.       Хартата на основните права на ЕС и съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси

3.       Харта на основните права на ЕС и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси I

4.       Харта на основните права на ЕС и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси II

5.       Законодателство на ЕС за защита на данните и неприкосновеността на личния живот I

6.       Законодателство на ЕС за защита на данните и неприкосновеността на личния живот II

7.       Конференция на тема: „Хартата на основните права на ЕС и съдебното сътрудничество по наказателноправни и гражданскоправни въпроси - предизвикателства и решения в националните практики“