Проект „Сравнителен анализ на присъди по наказателни дела“

Проект „Сравнителен анализ на присъди по наказателни дела“

от Дорина Христова -
Number of replies: 0

Уважаеми потребители на Портала за електронно обучение,

Представяме на Вашето внимание информация за проект „Сравнителен анализ на присъди по наказателни дела“ на Центъра по наказателно право и наказателно правосъдие към Университета Дърам, Великобритания.

Експерти по наказателно право и процес от различни държави (вкл. България) систематизират присъди по наказателни дела, постановени от съдебни органи и правят паралел между стиловете на изготвяне на актовете съобразно спецификите на всяка правна култура. Познаването на тези особености представлява интерес за целите на съдебното обучение. 

С уважение,

Екип "Електронно обучение"