Ново обучение, посветено на прилагането на чл. 267 от ДФЕС

Ново обучение, посветено на прилагането на чл. 267 от ДФЕС

от Янислава Андреева -
Number of replies: 0

 

В периода 3 – 10 октомври 2023 г. НИП организира обучение в смесена форма (присъствена и дистанционна част) на тема „Практически насоки за преюдициалните запитвания по член 267 ДФЕС въз основа на наблюденията по български дела, разгледани в Люксембург“.

Курсът е разработен от съдебните обучители Донка Чакърова, съдия във Върховния административен съд, и Цветелина Георгиева от Правната служба на Европейската комисия в Брюксел.

Акцентите в учебния план са поставени върху случаи, в които би било необходимо да се отправи запитване и върху начините на изписване на въпросите и представяне на фактите в определението за запитване. Ще бъде разгледан и въпросът за последствията от запитването върху националното производство.

Обучението е предназначено преимуществено за съдии и ще започне с присъствена част, която ще се състои на 3.10.2023 г. от 9:00 до 17:30 ч. в град София, Гранд хотел Астория. Приложено ще намерите практическа информация за провеждане на обучението. 

В периода 4 - 10 октомври 2023 г. ще се проведе дистанционната част на обучението, в която участниците ще продължат своята работа в курса в Портала за електронно обучение.

„Обучението се провежда в изпълнение на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, изпълняван от НИП и финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.“

Заявки за участие се подават в срок до 15.09.2023 г. тук.

Лице за контакт: Янислава Андреева, програмен ръководител, тел. 029359 162, y.andreeva@nij.bg.