Свободни места в ЕО, отворени за всички заинтересовани лица по чл.249 от ЗСВ

 
Снимка на Зина Филчева
Свободни места в ЕО, отворени за всички заинтересовани лица по чл.249 от ЗСВ
от Зина Филчева - сряда, 12 януари 2022, 11:27
 

"Регламентацията на "правото на осигуряване" в международното право и в законодателството на ЕС", с автор съдия Марияна Ширванян, стартиращо на 25.01.2022 г.

До 22.01.2022 г. може да заявите своето участие чрез заявка в ИСУПО.

Добре дошли и до среща в обучението!