ЕО "Практически въпроси, породени от събиране на доказателства в гражданския процес"

ЕО "Практически въпроси, породени от събиране на доказателства в гражданския процес"

от Светла Тодорова -
Number of replies: 0

Дирекция "Електронно обучение и информационни ресурси" в Националния институт на правосъдието Ви кани да се присъедините към електронно дистанционно обучение "Практически въпроси, породени от събиране на доказателства в гражданския процес", което ще се проведе в Портала за електронно обучение на НИП в периода 08-15.04.2024 г., с преподавател Валери Събев, съдия в РС Несебър.

Обучението има за цел (в продължение на предходното обучение за видовете и същността на доказателствата и доказването) да разгледа практическите аспекти на събирането на доказателства в гражданския процес.

Акцент в обучението е поставен върху конкретната дейност на съда, свързана със събирането на доказателства – постановяване на съдебни актове, необходимост от служебни произнасяния, приложение на разпоредбите от ГПК, указващия задължения на съда и страните в тази дейност.

Целта на обучението е да повиши практическите умения (вкл. чрез обмяна на опит) във връзка с методологията на събиране на доказателствата – чрез съдебните актове, които се постановяват и формулиране на различните видове произнасяния.

Заявките за участие може да подавате чрез системата ИСУПО на адрес https://isupo.nij.bg/, събитие ID № 4107.  


Заповядайте!