Дистанционно обучение "Мениджмънт предизвикателствата в съдебната власт"

Дистанционно обучение "Мениджмънт предизвикателствата в съдебната власт"

от Лилия Иванова -
Number of replies: 0

В периода 15-21.11.2021 г. Националният институт на правосъдието ще проведе електронно дистанционно обучение на тема "Мениджмънт предизвикателствата в съдебната власт", предназначено за широк кръг представители на професионалната общност - лица по чл. 249 ЗСВ.

Обучението се концентрира към ключови понятия в основите на управлението, като вътрешна и външна среда на организацията, подходи, власт и връзки в управленската структура, мястото на ръководния състав в мениджмънта на органите на съдебната власт, създаване на мотивация на персонала, лидерство, динамика на общуването вътре в организацията и управление на конфликти.

Макар на пръв поглед темата да изглежда тясно специализирана, екипът предлага интердисциплинарни знания, които ще ползват обхванатите в целевата група по чл.249 от ЗСВ в ежедневната им работа в микро и макро среда. 

Лицата, които проявяват интерес към обучението, могат да заявят участие в срок до 08.11.2021 г. чрез попълване на заявка в системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=353

Лице за контакт: Лилия Иванова, програмен координатор, телефон за контакт: 02 9359 104, ел. поща: l.ivanova@nij.bg