НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧАСТНИЦИ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯТА НА НИП

 
Снимка на Зина Филчева
НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧАСТНИЦИ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯТА НА НИП
от Зина Филчева - четвъртък, 14 октомври 2021, 16:28
 

Уважаеми колеги,

Във връзка с изготвянето на Регионални насоки за съдебно обучение в онлайн формат от Съвета за регионално сътрудничество за Югоизточна Европа, представяме на Вашето внимание две кратки анонимни анкети на английски език, в които до 1.11.21 г. да споделите Вашите впечатления от съдебното обучение в онлайн формат, съобразно с обучителната Ви роля (преподавател и/или участник):


Анкета за преподаватели;
Анкета за участници.

Професионалният Ви опит и преценка са изключително важни за успешното осъществяване на проекта. Разчитаме на Вашето участие и подкрепа в тази инициатива.
След изготвянето на окончателния документ, за нас ще бъде удоволствие да споделим резултата с Вас!

С уважение,
Екип НИП