Ново дистанционно обучение "Видеоконференция в съда – предизвикателства и добри практики"

Ново дистанционно обучение "Видеоконференция в съда – предизвикателства и добри практики"

от Лилия Иванова -
Number of replies: 0

В периода 15-22.11.2021 г. Националният институт на правосъдието ще проведе електронно дистанционно обучение на тема "Видеоконференция в съда – предизвикателства и добри практики", предназначено за съдии, прокурори, съдебни и прокурорски помощници.

Лицата, които проявяват интерес към обучението, могат да заявят участие в срок до 29.10.2021 г. чрез попълване на заявка в системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=460

Лице за контакт: Лилия Иванова, програмен координатор, телефон за контакт: 02 9359 104, ел. поща: l.ivanova@nij.bg

Обучението се организира по проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.